Administracja IT

Administracja systemów IT W ramach tej usługi przejmujemy odpowiedzialność za funkcjonowanie urządzeń powierzonych naszej opiece. Największy nacisk kładziemy na maksymalne zabezpieczenie serwerów przed dostępem osób niepowołanych z Internetu bądź z wnętrza sieci lokalnej. Szczególnie dbamy o jak najszybsze aktualizacje zainstalowanego na nich oprogramowania. Przy każdej usłudze tego typu staramy się maksymalnie dopasować ją do oczekiwań […]

Wirtualizacja

Wirtualizacja to technologia, umożliwiająca uruchamianie maszyn wirtualnych w oderwaniu od platformy sprzętowej. Dzięki temu możemy na jednym komputerze fizycznym uruchomić kilka działających obok siebie komputerów wirtualnych, pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, zależnie od potrzeb. Jednym ze sposobów, w jaki można wykorzystać wirtualizację w firmie, są bezpłatne lub opensource’owe monitory maszyn wirtualnych: Microsoft Hyper-V, XEN, OpenVZ, KVM, posiadające […]

Bezpieczeństwo informacji

Coraz więcej polskich firm oczekuje po wprowadzanych rozwiązaniach informatycznych nie tylko wzrostu efektywności firmy i obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury IT, ale i pewności, że środowisko IT gwarantuje odpowiednią jakość informacji finansowej. Szeroko wykorzystywane w dzisiejszym biznesie nowoczesne technologie informatyczne bardzo ułatwiają prężny rozwój firmy, ale niosą ze sobą także wiele zagrożeń. Niebezpieczne wirusy są często […]

Konsulting

Doradzamy, prowadzimy, … Poprzez Doradztwo IT i Integracje Systemów pomagamy naszym klientom uzyskiwać przewagę konkurencyjną doradzając wybór i zastosowanie najlepszych, najbardziej efektywnych praktyk związanych z zarządzaniem informatyką, planowaniem, projektowaniem, wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów informatycznych oraz integrację systemów IT. Specjalizacja i skupienie się na swojej podstawowej działalności coraz częściej prowadzi firmy do wyboru partnera, któremu powierzają […]

Kompleksowy Outsourcing

Pełny outsourcing IT W tym wariancie umowy bierzemy całkowitą odpowiedzialność za infrastrukturę informatyczną klienta. Pełny outsourcing IT obejmuje projektowanie i przystosowywanie infrastruktury do rzeczywistych potrzeb klienta, wdrażanie nowych wersji oprogramowania, szkolenia pracowników, administrację systemami i siecią, usuwanie awarii sprzętu i oprogramowania, rozwój aplikacji na zlecenie klienta i inne… „Czas to pieniądz” – więc oszczędzajmy! Czas […]

TOP