Wirtualizacja

Wirtualizacja to technologia, umożliwiająca uruchamianie maszyn wirtualnych w oderwaniu od platformy sprzętowej. Dzięki temu możemy na jednym komputerze fizycznym uruchomić kilka działających obok siebie komputerów wirtualnych, pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, zależnie od potrzeb.

Kompleksowy OutsourcingJednym ze sposobów, w jaki można wykorzystać wirtualizację w firmie, są bezpłatne lub opensource’owe monitory maszyn wirtualnych: Microsoft Hyper-V, XEN, OpenVZ, KVM, posiadające funkcjonalności bardziej rozbudowane niż najpopularniejsze rozwiązania komercyjne. Ich olbrzymią zaletą jest fakt wykorzystywania niewielkich zasobów sprzętowych.

Umożliwiają one pełne wykorzystanie sprzętu, na którym uruchomione zostają odrębne logicznie serwery, komputery wirtualne.

  Na jednym serwerze fizycznym możemy uruchomić jednocześnie „dowolną” ilość systemów świadczących różne usługi informatyczne dla firmy np:
   • firmowy serwer poczty elektronicznej i pracy grupowej z obsługą współdzielonych zadań, terminów, kontaktów, etc … (np: Zimbra)
   • firmowy serwer plików, kontroler domeny, …
   • serwer obsługujący centralę transmisji głosu VoIP, itp
   • serwer baz danych,
   • serwer stron internetowych, intranetowych, itp.
   • stacje robocze z systemem Windows : 9x, 2000, XP, Vista, 7, …
   • stacje robocze z systemami OpenSource – Linux, innymi, …

… i to wszystko na jednym serwerze!

Jakie korzyści płyną z wirtualizacji zasobów informatycznych?

 • uruchamiając kilka maszyn wirtualnych na jednym serwerze, lepiej wykorzystujemy posiadane zasoby sprzętowe.
 • maszyny wirtualne można łatwo przenosić pomiędzy serwerami fizycznymi, również wykonywanie kopii zapasowych jest łatwiejsze. Te czynniki zwiększają bezpieczeństwo wykorzystywanych aplikacji.
 • migracje aplikacji, przenoszenie ich na bardziej wydajne maszyny, przejście na nową wersję systemu operacyjnego – te zadania przy wykorzystaniu wirtualizacji są łatwiejsze do zaplanowania i wykonania.

Kontakt


* Administrowanie IT * Bezpieczeństwo danych * Doradztwo, konsulting IT *
* Outsourcing IT * Wirtualizacja systemów *